ขั้นตอนการนำหุ้น OR เข้าพอร์ต

ขั้นตอนการนำหุ้น OR เข้าพอร์ต

แนวทางการนำหุ้น OR เข้าพอร์ต ขั้นแรกจะต้องจัดแจงเอกสาร ดังเช่น ใบแจ้งความปรารถนาขอฝากหลักทรัพย์ หุ้น OR ตัวจริง และก็ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ขั้นตอนถัดมา กรอกเอกสารใบแจ้งความมุ่งหมายขอฝากหลักทรัพย์ให้เป็นระเบียบ อย่างเช่น ชื่อผู้ถือหุ้น ชื่อผู้ครอบครองบัญชี ชื่อหุ้น (OR) ปริมาณหุ้น ราคาหุ้น (18 บาท) เลขที่หุ้น เลขบัญชีธนาคารซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ การเอาหุ้น luciabet เข้าพอร์ตในคราวนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีผลกับผู้ถือหุ้น OR บ้าง ด้วยเหตุว่าผู้ที่ได้หุ้นเข้าพอร์ตบางครั้งก็อาจจะขายหุ้นได้ โดยการเอาใบถือหุ้นเข้าพอร์ตในครั้งคาดว่าจะมีหุ้นปริมาณ 200 – 300 ล้านหุ้น แม้กระนั้นหุ้น OR ก็ยังมีปัจจับบวกอยู่ อาทิเช่น ตระเตรียมเข้า MSCI รวมทั้ง ไม่ติด Cash Balance วิธีเอาหุ้น or เข้าพอร์ตร

ขั้นตอนที่ 1 จัดแจงเอกสาร

โดยเอกสารที่จำต้องใช้มี ดังต่อไปนี้ 

• ใบแจ้งความต้องการขอฝากหลักทรัพย์

• หุ้น OR ตัวจริง

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 2 กรอกเอกสาร

โดยใบแจ้งความตั้งใจขอฝากหลักทรัพยจำต้องกรอกเอกสาร ดังต่อไปนี้

• ชื่อผู้ถือหุ้น

• ชื่อผู้ครอบครองบัญชี

• ชื่อหุ้น ก็คือ OR

• ปริมาณหุ้น

• เลขที่ใบถือหุ้น

• เลขบัญชีธนาคารจำหน่ายหลักทรัพย์ แล้วก็

• ราคาหุ้น ให้กรอกที่ 18 บาท

ขั้นตอนที่ 3 นำใบแจ้งความมุ่งหมายส่งที่โบรกเกอร์

นำใบแจ้งความหวังขอฝากหลักทรัพย์ luciabet  “หุ้น” OR ตัวจริง และก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ส่งไปที่โบรกเกอร์ที่พวกเราจองหุ้น OR ได้เลย ต่อไปก็รอคอยหุ้นเข้าพอร์ต 2 – 3 วันทำการ นับที่โบรกเกอร์ได้รับเอกสาร

โอนหุ้นเข้าพอร์ต จะแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังต่อไปนี้

1.นับว่าเป็นใบถือหุ้น ในชื่อชื่อของตน
2.หุ้นของท่านถูกฝากอยู่ที่ บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกผู้ฝาก 600

ดังนี้ การนำหุ้นเข้าพอร์ตอีกทั้ง 2 กรณี ท่านจำเป็นที่จะต้องมีหุ้นส่วนในชื่อชื่อของท่าน แล้วก็มีบัญชีหุ้นกับหลักทรัพย์บัวหลวงแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ 1: นับว่าเป็นเอกสารถือหุ้น ในชื่อชื่อของตัวเอง

จัดการประพฤติตามแนวทางดังต่อไปนี้

การเตรียมการเอกสาร… ใบรับฝากชั่วครั้งชั่วคราว / ใบถือหุ้นฉบับจริง / สำเนาบัตรประชาชนของผู้โอน
เอกสารประกอบ (หุ้น 1 ใบต่อเอกสาร 1 ชุด)

บหุ้นฉบับจริง  :  โดยเจ้าของใบหุ้น (ผู้โอน) ลงนามหลังใบหุ้น 1 ตำแหน่ง ตรง “ข้อ 1 ลงลายมือชื่อผู้โอน”

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้โอน 1 ชุด  รับรองสำเนาถูกต้อง “ใช้เพื่อการโอนหุ้น”
  • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด  รับรองสำเนาถูกต้อง “ใช้เพื่อการโอนหุ้น”
  • ใบรับฝากชั่วคราว ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซึ่งลูกค้าจะต้องลงนามและเก็บเอกสารต้นฉบับไว้เป็นหลักฐาน สำเนาฯ เก็บไว้กับทางบริษัทฯ

ในกรณีที่ 2 : โอนหุ้นจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกผู้ฝาก 600” ทำงานทำตามอย่างแนวทางดังต่อไปนี้

จัดเตรียมเอกสาร…

1. ดาวน์โหลดแบบคำขอโอน/รับโอนหลักทรัพย์ (TSD) (ลงนามผู้ถือหลักทรัพย์)

2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหลักทรัพย์ (รับรองสำเนา “เพื่อใช้ในการโอนหุ้น” พร้อมลงนาม) จำนวน 1 ชุด

  • ประเภทบัญชี Cash Collateral เลขบัญชีหลักทรัพย์ลงท้ายด้วย 
  • ประเภทบัญชี Cash Balance เลขบัญชีหลักทรัพย์ลงท้ายด้วย 2
  • หากเจ้าของใบหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงชื่อและนามสกุล กรุณาดาวน์โหลดแบบคำขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
    กรอกข้อมูลและลงนามให้เรียบร้อย แล้วส่งมาพร้อมกับ หลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *